Infinity War

5 /5
2 đánh giá

Điểm đánh giá:

Magus, mặt xấu của Adam Warlock, tạo ra các bản sao xấu của các Hero rồi quẫy tung vũ trụ.

Issues

13194 lượt xem

7069 lượt xem

5061 lượt xem

4191 lượt xem

3147 lượt xem

3395 lượt xem

Nguồn:

Read Comic Online

Năm xuất bản:

1992

Lượt xem:

11682

Keywords:

Hay thì xin một likeHãy gửi ý kiến của bạn về bộ truyện này

Truyện có 2 đánh giá

RẤT HAY

13/06/2019 by marvelvn

hay

KHÁ HAY

27/08/2017 by Administrator

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.